2. Hubungan Tanah – Tanaman

2.1. Tanah sebagai media bertanam
2.2. Bentuk hara dalam tanah
2.3. Kuantitas dan intensitas hara
2.4. Gerakan hara dalam tanah: difusi, aliran masa, pertukaran
2.5. Mekanisme penyerapan hara oleh akar
2.6. Faktor penentu pertumbuhan tanaman
2.7. Kurva pertumbuhan tanaman